Ana Sayfa vakfımıza e-mail atabilirsiniz

vakfımız hakkında e-maillerimiz, telefonlarımız yangınla mücadele ve eğitim ile ilgili linkler

BİR YANGIN VUKUUNDA
 

 

 

 

 

a-) Sakinlerin Yapacağı işler: 

         Yangın emarelerinden; duman, yanık kokusu, alev vs. gibi anormal bir durumla karşılaşan kişiler;

*      Soğukkanlılığını muhafaza etmeli ve paniğe sebebiyet vermeden çevresindeki personeli uyarmalı,

*      Yangın butonuna basarak alarm sistemini devreye sokmalı,

*      Yangın güvenlik merkezini olaydan haberdar etmeli ve İtfaiye'ye (ALO:110) ihbar yapmalı,

*      Yangın yerini terk ederken kapı ve pencereleri kapatmalı,

*      Yangın her tarafı sarmış ve kaçış yolları dumanla kaplı ise, muhafazalı bir yere sığınıp kapıyı kilitlemeden kapatarak, battaniye ve ıslak bezle kapı kenarlarından içeriye duman girişini önlemeli ve mevcut imkanlarla durumdan yangın merkezi veya çevredekiler! haberdar ederek kurtarılmayı beklemelidir. 

b-) Görevlilerin Yapacağı işlemler: 

*      İlgililere ve koruma amirine durum derhal bildirilmeli,

*      Tüm görevli ekipler harekete geçirilmeli,

*      Yangın söndürme ekibi mevcut yangın söndürme cihazları ile ilk müdahaleyi yapmalı,

*      Kurtarma ekibi eşyaların tahliye edilmesine yardım etmeli,

*      ilkyardım ekibi hazır duruma getirilmeli  ve yaralananlara  gerekli   müdahaleyi yapmalı,

*      Koruma ekibi harekete geçmeli ve güvenliği sağlamalı,

*      Bölge itfaiyesi yangın mahalline geldiğinde; görevi İtfaiye'ye devretmeli, Yangın Amiri'nin istediği bilgiler açık ve net bir şekilde verilerek amire yardımcı olunmalıdır. 

YANGIN İHBARININ BİLDİRİLMESİ (ALO: 110) 

*      Yangın  mahallinin adresini açık ve doğru olarak ver ve bilinen noktalardan hareketle yangın yerini açık olarak tarif et,

*      Yangının çeşidi ve yerini, binanın kat adedi, konumu ve yapı tarzını (ahşap, kagir vb. gibi) belirt,

*      İhbar esnasında; adını, soyadını ve telefon numaranı İtfaiye Komuta Merkezine doğru olarak bildir. 

TAHLİYE ESNASINDA ÖNERİLER

*      Paniğe kapılma, kapı ve pencereleri kilitlemeden kapat,

*      Çalışma yerini terk ederken önemli evrak vs.'yi almayı unutma,

*      Çıkış levhalarını takip ederek yangın kaçış yollarını ve merdivenlerini, sıkışıklığa meydan vermeden düzenli bir şekilde kullan.

*      Binayı terk ettikten sonra hiç bir surette binaya geri dönme.

Yangın  emniyet alanında  dolaşma, yetkililer senden  bilgi  istediğinde  bildiklerini sakin bir şekilde; kısa, açık ve net olarak aktar.