Ana Sayfa vakfımıza e-mail atabilirsiniz

vakfımız hakkında e-maillerimiz, telefonlarımız yangınla mücadele ve eğitim ile ilgili linkler YSC DOLUMU HAKKINDA 

 

 

 

 

Portatif Yangın Söndürücülerin Dolumunda Tüketicilere Tavsiyeler

Tüketicilerin bilinçsizliği yüzünden Ülkemizde maalesef portatif yangın söndürücülerin dolum ve bakımında çok büyük yanlışlıklar yapılmaktadır. Dürüst firmaları tenzih ederek söylüyorum; TS´li ve meşhurların bazıları da dahil olmak üzere, sektördeki bir çok firma maalesef tüketicilerin bu bilinçsizliğinden istifade ederek haksız kazanç peşinde koşuyorlar.

Bu konuda tüketicilerin dikkat etmeleri gereken hususları önemine binaen aşağıya çıkarıyorum:

1.      ABC Kuru kimyevi toz adı altında piyasada mermer tozundan tebeşir ve kalker tozuna kadar her seviyede sahte toz bulunmaktadır. Daha kötüsü; İtfaiye Vakfı gibi dürüstlüğü şiar edinmiş bazı maruf firmaların doldurmuş olduğu tüpler bu firmalar tarafından daha süresi dolmadan doluma alınmakta, içerisindeki kaliteli tozlar boşaltılmakta ve tüplere sahte tozlar doldurulmaktadır.

2.      Dahası; Çıkma tozlar bazı firmalar tarafından kapışılmakta ve söndürücülere doldurulmaktadır. Bu tozlar kimyasal analizden geçirilse dahi sahtekarlık ortaya çıkmamaktadır.

3.      Yangın güvenliği, ekonomiklikten ziyade güvenilirliği esas almalıdır. İhtiyaç anında görevini yerine getiremeyen bir söndürücüyü, daha ucuza doldurduğunuza sevinirken, ne büyük bir riske girdiğinizi hiçbir zaman aklınızdan çıkarmayın.

4.      Bu firmalar, sahtekarlığı alışkanlık edindiklerinden, hiçbir şey yapamazlarsa, eksik dolduruyorlar ve tozdan çalıyorlar. Onu da başaramazlarsa, her 3, 6 ve 12 aylık periyotlarla “dolum yaptık” diyerek, müşterinin bilinçsizliğinden faydalanmak suretiyle onları kandırıyorlar. Sadece silip temizleyip geri getirdikleri tüplere dolum faturası kesiyorlar. Pek çok bilinçsiz müşteri de “Benim yangın firmam, sağ olsun, çok ilgileniyor, her 3 (6 veya 12) ayda bir gelip tüplerimi doldurur, neme lazım yangın işidir şakaya gelmez” diye, kandırıldığıyla öğünmektedirler.

5.      Halbuki Binaların Yangından Korunması  Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre taşınabilir söndürme cihazlarındaki söndürme maddelerinin kullanım süresi 4 yıldır. İlgili madde şu şekildedir. "Madde 99-(7) Yangın söndürme cihazlarının periyodik kontrolü ve bakımı TS ISO 11602-2 standardına göre yapılır. Söndürme cihazlarının bakımını yapan üreticinin veya servis firmalarının dolum ve servis yeterlilik belgesine sahip olması gerekir. Servis veren firmalar, istenildiğinde müşterilerine belgelerini göstermek zorundadır. Söndürme cihazlarının standartlarda belirtilen hususlar doğrultusunda yılda bir kez yerinde genel kontrolleri yapılır ve dördüncü yılın sonunda içindeki söndürme maddeleri yenilenerek hidrostatik testleri yapılır. Cihazlar dolum için alındığında, söndürme cihazlarının bulundukları yerleri tehlike altında bırakmamak için, servisi yapan firmalar, bakıma aldıkları yangın söndürme cihazlarının yerine, aldıkları söndürücü cihazın özelliğinde ve aynı sayıda kullanıma hazır yangın söndürme cihazlarını geçici olarak bırakmak zorundadır." Yani yeni doldurulmuş bir söndürme maddesi 4 yıl boyunca kullanılabilir.

6.      Bir yangın söndürücünün doğru çalışması için, fiziksel ve kimyasal şartlarının uygun olması şarttır. Fiziksel şartları bozuk olursa söndürücü çalışmaz, kimyasal şartları bozuk olursa çalışır ama söndürmez.    

7.      Bilinçli müşteri doğruyu araştırır, bulur ve kurumunu zarardan kurtarır.

 

                                                                                     Saygılarımla…

 

                                                                       Doç.Dr.M.Muhittin SOĞUKOĞLU